Terms of use

Pogoji uporabe

Creative Commons License Rubins Digital artwork is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

How can you use Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK?

As independent artist I am depended upon the support of visitors of my exibitions, visitors/buyers from my webpage and friends. Therefore, I plead for visitors to support my work, with buying only originally signed copies from the source or downloading in high-resolution, through E-shop.
RESPECTING THE SOURCE IS IMPORTANT FOR Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK. PLEASE HONOR THE SOURCE OF THE IMAGES BY RESPECTING THESE GUIDELINES BELLOW.
If you are unclear whether the use you have in mind is permitted, please inquire through my contact form with a description of intended use.

FREE USES:

WORKSHOP or Non-profit LECTURE
Under the following conditions and for no fee, you may use images from Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK in your workshop:
– As a “power point” presentation
– A slide talk, or using an overhead projector lecture
As long as you credit the artist and give the web site address “www.digitalartwork.org or www.rubinsart.com” while the artwork is on the screen.
Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK is not providing images for this use. Images may be copied from web page or buying poster’s, but may only be used for the purpose of the lecture or workshop.

Fliers, xeroxes or reproductions of any kind are NOT permitted, for use in an educational or NON-educational purpose.

LIMITED USE ON OTHER WEBSITE:

You are permitted to use ONE image on your personal (non-commercial) web site with the following directions.

1. A link to www.digitalartwork.org, www.rubinsart.com, or www.peacetraveler.org must be visible WITH the image.
2. Images MAY NOT be used on the index-homepage.
3. Images MAY NOT be used as backgrounds, cropped, or otherwise presented in a manner which obscures the entire image in any way.
4. Images may not be used on web sites deemed inappropriate.
5. Images may not be modified, colored, animated, or used as an element in a graphic design under any circumstances unless through separate agreement between Leonard Rubins and the specific web site.
6. It is PERMITTED to add a link; “www.digitalartwork.org, www.rubinsart.com, or www.peacetraveler.org“, on YOUR WEB SITE.

MAGAZINES, BOOKS, and SCHOLARLY PAPERS:

If art is intended to accompany an interview or article featuring or discussing in some depth the subject of Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK, files will be provided and the use is free.
Use of art to illustrate any subject other than a discussion of the work of Rubins Leonard NOT PERMITTED.

Please communicate via the contact form the intention and description of the use of Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK in these contexts.

PERMISSION FOR USE IS NOT GRANTED FOR:

Reproduction rights are reserved for projects that benefit the work of Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK or public support charity. OR for use in projects that Rubins Leonard specifically endorses. Rubins Leonard DOES NOT grant permission or sell reproduction rights for the use of his art on collateral material such as brochures, business cards, pamphlets, that promote a private practice of any kind.
Permission is not granted for reproduction rights for use in self-published books, workbooks or CD – DVD’s.

Please communicate via the contact form the intention and description of the use of Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK in these contexts.

Rubins Leonard does NOT give permission to reproduce his artwork for:
No photo or Xeroxed-type copies whatsoever.
No party fliers.
No personal business promotion. This includes business cards, brochures, web sites, etc.
No projections at parties without approval.

Rubins Leonard does NOT allow his art to be collaged, customized, copied, adapted, incorporated, Photoshopped, or in anyway altered or used within another work of art. He does NOT give permission to use his artwork within another artists work.

If you have questions whether the use you have in mind is permitted, Send a request and description of use through my contact form .

This document is subject to continual revision without notification.

Pogoji uporabe

Na kakšen način lahko uporabljam slike Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK ?

Kot neodvisen umetnik sem odvisen od podpore obiskovalcev svojih razstav, kupcev preko spletnih strani in ostalih simpatizerjev. Tukaj naprošam vse omenjene, da podpirajo moje delo z nakupom del samo v obliki avtorsko podpisanih izvornih kopij, originalov ali prenosov v visoki resoluciji preko E-trgovine.

SPOŠTOVANJE VIRA JE ZA Rubins Leonard DIGITAL ARTWORK ZELO POMEMBNO. PROSIM; SPOŠTUJTE KREATIVNI VIR IZ KATEREGA PRIHAJAJO SLIKE IN UPOŠTEVAJTE SMERNICE KOT SO ZABELEŽENE SPODAJ.

Če obstaja kakršna koli nejasnost o uporabi slik Leonarda Rubinsa, o kateri imate pomisleke, naprošam, da poizvedite preko kontaktnega formularja, z opisom namena vaše uporabe.

BREZPLAČNA UPORABA:

SEMINARJI, PREDAVANJA ali PREDSTAVITVE neprofitnih ali nevladnih organizacij z izrazito naravovarstveno vsebino:

Pod sledečimi pogoji in brezplačno je dovoljena uporaba Rubinsovih slik v zgoraj omenjenih dejavnostih:

– kot Power point prezentacija
– kot dia-predavanje ali video predstavitev

Tako dolgo, dokler se upoštevajo pogoji in dokler je predstavitev v teku in je vedno vključen na vidnem mestu naslov Rubinsove spletne strani: www.digitalartwork.org ali www.peacetraveler.org
Leonard Rubins, razen na izrecno željo uporabnika, ne dostavlja svojih slik za zgoraj omenjeno uporabo. Slike se za podobne predstavitve lahko prenesejo z spletne strani: www.digitalartwork.org ali www.peacetraveler.org in so lahko uporabljene samo v teh primerih.

Uporaba Rubinsovih slik v zloženkah, fotokopiranih materialih ali reproduciranje v kakršnikoli obliki NI dovoljeno niti v izobraževalne namene vladnih ali nevladnih organizacijah, razen pri vsebinah z izrazito naravovarstveno vsebino, upoštevajoč zgoraj omenjene pogoje.

UPORABA NA DRUGIH SPLETNIH STRANEH:

Dovoljena je uporaba DVEH slik na vaših spletnih straneh z sledečimi navodili.

1. Povezava na spletne strani “www.digitalartwork.org ali www.peacetraveler.org” mora biti vidna-vkopirana v sliko.
2. Slike NI dovoljeno uporabiti na prvi (index) strani.
3. Slike je PREPOVEDANO uporabljati kot ozadja, izreze ali kakorkoli drugače prikazovati v obliki, ki spremeni celotno podobo slike.
4. Prepovedano je uporabljati slike na straneh z neprimerno vsebino.
5. Prepovedano je slike spreminjati, kolorirati, animirati ali uporabljati kot del drugega grafičnega oblikovanja pod nobenimi pogoji, razen z dovoljenjem med avtorjem Leonardom Rubinsom in avtorjem druge spletne strani.
6. DOVOLJENO JE, da dodate link“www.digitalartwork.org ali www.peacetraveler.org”, na VAŠE SPLETNE STRANI.

UPORABA V REVIJAH, KNJIGAH in IZOBRAŽEVALNI LITERATURI:

Če se slike uporabljajo v namen opreme specifičnega prispevka ali intervjuja ki se tiče podobne tematike ali umetnosti Leonarda Rubinsa, se po dogovoru uporabijo slike v Jpg. obliki, ki jih lahko dostavi avtor. Uporaba slik Leonarda Rubinsa je v teh primerih brezplačna, če se na vidnem mestu doda avtor slike (Leonard Rubins) ali avtorjeva spletna stran – “www.digitalartwork.org ali www.peacetraveler.org”

Uporaba slik, ki vizualno opremljajo besedila, ki nimajo povezave z umetnostjo Leonarda Rubinsa NI DOVOLJENA, razen z posebnim dogovorom.

Naprošam, da uporabite v takšnih ali podobnih primerih kontakt formular, in me kontaktirajte.

DOVOLJENJE ZA UPORABO SE NE PRIZNAVA ZA:

Razen pri prenosu avtorskih pravic, je pravica za uporabo slik Leonarda Rubinsa je pridržana za projekte, ki imajo podporo v dobrodelnih dejavnostih, ki jih Leonard Rubins odobrava ali koristijo prezentaciji dela Leonarda Rubinsa

Leonard Rubins NE dovoljuje uporabo ali prodajo pravic za uporabo njegovih slik ali citatov za potrebe materialov, kot so brošure, zloženke ali vizitke, sumljivih ideoloških projetov, privatnih praks, sekt ali podobno. NE priznava se uporaba materialov Leonarda Rubinsa, brez dovolenja, za potrebe knjig izdanih v samozaložbi, delovnih zvezkov ali naclovnicah CD – DVD-jev.

Leonard Rubins NE dovoljuje reprodukcije svoji del za:

Nobene oblike fotokopiranja
Nobene zloženke za privatne zabave
Nobene promocije v osebne namene ali predstavitve
Nobene projekcije na privatnih ali mjavnih shodih, razen po predhodnem dogovoru.

Leonard Rubins NE dovoljuje da se njegova dela dodatno predelujejo, prilagajajo drugačnim formatom, predelujejo z Photoshopom ali kakršnim drugim računalniškim programom.
NE dovoljuje uporabe svojih slik v kakšni drugi sliki v obliki kolaža ali podobno.

Če imate kakšno dodatno vprašanje, v zvezi z uporabo, ali dovoljenjem, ki jo imate v mislih, VPRAŠAJTE.
Uporabite kontaktni formular in sporočite vaše želje.

Vsebina tega dokumenta se lahko spreminja brez predhodne najave.